Održavanje kuhinjskih aparata

Za normalan rad rerne preporučujemo:

 • Za pečenje u rerni uvek koristite odgovarajuće plehove.
 • Prilikom pečenja pridržavajte se uputstava proizvođača – tabela iz uputstava sa preporučenim temperaturama za različite vrste pečenja.
 • Nikada ne oblažite unutrašnjost rerne metalnom folijom!
 • Plehovi ili posuda u kojoj spremate hranu u rerni nikada tokom pečenja ne smeju da budu položeni na dno rerne, jer tako može da se uništi emajl u rerni.
 • Pre pečenja hrane sa velikom sadržinom vlage rernu uvek prethodno zagrejte na radnu temperaturu. Tako ćete sprečiti kondenzovanje pare sa unutrašnje strane vrata rerne i sprečiti da ona otiče na elemenat ispod rerne.

Kod staklokeramičkih površina za kuvanje strogo se pridržavajte uputstava proizvođača:

 • Za kuvanje koristite posudu iste veličine kao označena ploča za kuvanje,
 • Posuda mora imati ravno dno bez izbočina (kao i bez raznih natpisa i znakova) koja bi mogla da izazovu oštećenja (ogrebotine).
 • Prilikom kuvanja pazite da po površini za kuvanje ne prospete šećer, so i slične sastojke. U slučaju da vam se to ipak desi, površinu odmah obrišite suvom krpom,
 • Sa staklokeramičke površine možete, pomoću posebnih za to namenjenih sredstava za čišćenje (Ceram, Sidol…), da odstranite i najtvrdokornije mrlje (npr. mrlje od hrane koja vam je prekipela preko ivice posude, …). Za čišćenje nikada ne koristite gruba sredstva za čišćenje niti žice za struganje, jer ćete uništiti staklokeramičku ploču.
 • Sredstvo za čišćenje nikada ne nanosite na vruću površinu.
 • Staklokeramičke ploče ne koristite kao dodatnu radnu površinu.
 • Osnovno prilagođavanje senzora na dodir na okolinu: Posle svakog priključivanja na mrežni napon automatski se obavlja osnovno prilagođavanje kako bi se garantovala optimalna funkcija senzora. Na svim displejima se pojavljuje „-“. Kada se osnovno prilagođavanje uspešno završi, oglašava se zvučni signal, svi indikatori se ugase i možete upravljati pločom za kuvanje. U toku postupka prilagođavanja na senzorima ne smeju stajati nikakvi predmeti. Ako ne bi bilo tako, prilagođavanje bi se prekinulo sve dok te predmete ne uklonite. U tom periodu ne možete upravljati svojom pločom za kuvanje.
 • Prilikom kuvanja u posudi od vatrostalnog stakla ili porcelana poštujte uputstva proizvođača posude. U suprotnom može doći do oštećenja ploče za kuvanje.

Odžak Aspiratora u istoj prostoriji ne odvodi dim. Kako to da sredim?

Kod jačih kuhinjskih aspiratora, koje obezbeđuju protok vazduha do 600 m3/h, zbog nedovoljnih otvora za dovod svežeg vazduha u prostoriji se javlja potpritisak.
Za normalan rad ostalih uređaja koji odvode vazduh zajedno sa kuhinjskim aspiratorom treba obezbediti dovoljan dovod vazduha u prostoriju preko otvora za vazduh koje ni u kom slučaju ne smete blokirati.

Kada u kuhinjske aspiratore treba dodati ugljeni filter?


Kada pare ulaze u aspirator, one najpre prelaze preko filtera za masnoću koji može biti metalna rešetka ili od tkanine. Na tom filteru se zadržava masnoća.
Ugljeni filter je prikladan za aspiratore kod kojih se ne može izvesti odvod iz prostorije. U tim slučajevima pare prelaze preko ugljenog filtera koji prihvata i neutralizuje mirise. Prilikom redovnog korišćenja ugljeni filter treba menjati svaka 4 meseca.


Kako treba da ugradim mašinu za pranje sudova?

U slučaju da mašinu za pranje sudova ugrađujete u niz kuhinjskih elemenata, ona mora biti ugrađena prema uputstvima proizvođača. Ova uputstva dolaze uz novu mašinu.

Već prilikom ugradnje mašine za pranje sudova imajte na umu da će mašina u životnom veku možda morati i da se servisira. Zato omogućite da se mašina jednostavno izvlači kako se ne bi oštetio pod ili kako ne biste morali da rastavljate čitavu kuhinju. Uz neke modele su zato priložene plastične vođice koje stavljamo ispod nogica mašine.

Mašina za pranje sudova mora biti nivelisana, što se postiže nogicama koje se podešavaju. Visina odvoda vode (sifona) mora biti između min 30 i max. 100 cm.

Kako treba da održavam mašinu za pranje sudova?

Za duži životni vek mašine i za kvalitetno pranje potrebno je redovno čišćenje u skladu sa uputstvima za upotrebu. Važno je da posle svakog korišćenja mašine očistite filtere. Prilikom skidanja filtera obratite pažnju na to da mogući ostaci hrane ne dođu u pumpu i da je blokiraju. Povremeno pregledajte i prskalice i filter na vodovodnoj slavini i po potrebi ih očistite. Samo dobro očišćeni filteri i prskalice daće dobre efekte pranja.