Održavanje frižidera i zamrzivača

Da li mogu jednokompresorski aparat frižider/zamrzivač sa dvoja vrata da stavim u prostoriju koja ne greje stalno?

Aparat stavite u suvu prostoriju koja se redovno provetrava. Dozvoljena temperatura okoline za pravilan rad aparata je uslovljena izradom aparata, što je navedeno i na odgovarajućoj pločici.

Klasa Temperatura okoline
N (normalni) od +16°C do +32°C
ST (suptropski) od +18℃ do +38℃
T (tropski) od +18℃ do +43℃

Kod jednokompresorskih aparata (aparati sa tipskom oznakom HZ…) treba paziti da temperature okoline ne bude niža od dozvoljene. Ako je aparat duže vremena izložen nižoj temperaturi, u rashladnom delu biće normalne temperature, a povećaće se temperatura u zamrzivaču, što skraćuje vreme čuvanja namirnica, a namirnice mogu i da se otope. Ti aparati stoga nisu namenjeni za korišćenje u prostorijama koje se ne greju stalno (npr. vikendice).

Mogu li frižider/zamrzivač da isključim na duže vreme?

Ako aparat nećete koristiti duže vreme, okrenite dugme termostata u položaj 0 (STOP). Prekinite dovod električne energije, aparat ispraznite, otopite, očistite i ostavite vrata pritvorena.

Imam frižider sa automatskim otapanjem. Zašto na dnu frižidera (ispod posude za povrće) stoji voda?

Voda stoji ispod posude za povrće ako je zapušen otvor za oticanje vode ili ako otopljena voda kaplje pored žleba za prikupljanje vode.

  • Zapušeni otvor očistite, na primer, plastičnom slamkom.
  • Preveliki sloj leda otopite ručno (vidi uputstva za upotrebu, poglavlje „Skupljanje leda na zadnjem zidu unutrašnjosti frižidera“).